Handelsbetingelser for alle produkter – indretnings- forløb, rådgivning, healing, workshops og foredrag – hos Angelicca Parmone Ravn.

Angelicca Parmone Ravn

CVR nr. 33 27 46 96

v/Angelicca Freja Parmone Ravn

Banepladsen 2, 5772 Kværndrup.

Mail: mail@angeliccaravn.dk

Mobil 26 25 88 18

MobilePay 26 25 88 18

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Med mindre der er under 14 dage til start, emballagen er brudt, onlin-eproduktet er modtaget eller rådgivningen er startet inden du kommer til Angelicca Ravn eller Angeicca Ravn kommer hos dig.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået mundtligt, skriftligt eller betalt.

Køber kan ændre dennes tid op til 48 timer inden købers aftale.

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms, hvis andet ikke er oplyst.

Betalingsfrister

Der betales ved bestilling med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilmelding er bindende.

Køber er først sikret en plads/rådgivning når pengene er gået ind på kontoen, eller hvis andet er aftalt.

Betaling i rater

Efter aftale med Angelicca Parmone Ravn kan køber betale i rater mod et gebyr.

Der udfærdiges enten en kontrakt med aftale om betalingsdatoer, som både køber og sælger skal skrive under på. Underskrivning kan være et ja, ok, okay på en mail.

Eller der betales over Paypall, hvor der automatisk trækkes penge fra kundens oplyste konto.

Tilmelding er bindende. Køber er først sikret en plads når første rate er gået ind på kontoen.

Hvis køber ønsker at ophøre samarbejdet med Angelicca Parmone Ravn betales de resterende rater med det samme.

For sen betaling og rykkere

Angelicca Parmone Ravn henholder sig til rentelovens regler omkring for sen betaling. Ved for sen betaling tilskrives der 8 % i rente pr. påbegyndt måned. Desuden pålægges der 100,- kr. i gebyr pr. rykkerskrivelse.

Betalingsbetingelser

* Parmone Ler

Ved køb af healende Sjælsskåle er der 14 dages fortrydelsesret så længe skålen ikke er pakket ud.

Ved bestilling af personlig healende Sjælsskål, betales der et depositum på 1.000 kr., der ikke betales tilbage, hvis køber fortryder bestillingen eller købet. Når skålen er pakket ud, kan den ikke sendes retur, med mindre andet er aftalt.

* Workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding er bindende.

Køber er først sikret en plads når pengene er gået ind på Angelicca Parmone Ravns konto, eller hvis andet er aftalt.

Hvis køber afbestiller inden tilmeldingsfristens udløb får køber pengene tilbage.

Hvis køber vil afbestille, efter tilmeldingsfristens udløb har køber følgende valgmuligheder: Køber kan sende en anden person end køber selv, eller køber kan udveksle købers workshop til nogle af Angeicca Parmone Ravns andre ydelser.

* Køb af Bevidst IndretningsAkademi/Spirituel boligindretningskursus er bindende når kurset er betalt (også første rate). Køber har adgang til Akademiet så længe det eksisterer. Køber har købt en licens og må derfor ikke videre give materialet eller link til Akademiet til tredjeperson.

* Køb af Indretnings- forløb og rådgivning er bindende. Køber er først sikret et rådgivningsforløb når pengene er gået ind på Angelicca Parmone Ravns konto.

Køber kan ændre dennes tid op til 48 timer inden købers aftale.

I tilfælde af ændringer fra Angelicca Parmone Ravns side af, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Aflyses en dag, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Hvis køber afbestiller købers indretningsrådgivning/-forløb inden 14 dage før (første) rådgivning, bliver køber faktureret et administration- og forberedelses gebyr på 20 % af prisen.

Hvis køber vil afbestille, når der er under 8 dage til start, har køber følgende valgmuligheder: Køber kan overdrage indretningsforløbet til en anden, eller køber kan udveksle købers forløb til nogle af Angelicca Parmone Ravns andre ydelser. Når der er 8 dage eller under til indretningsrådgivning/-forløb-start, kan køber ikke længere få pengene retur.

*  Køb af healing og clairvoyance med eller uden Sjælsskål

Betaling sker ved bestilling, med mindre andet er aftalt.

Køber kan ændre dennes tid op til 48 timer inden købers aftale.

Hvis køber vil ændre tid, inden 48 timer til den bestilte tid kan køber sende en anden person end køber selv.

* Bestilling af foredrag er bindende.

Hvis køber afbestiller foredraget 14 dage før afvikling eller der under betales honoraret ikke retur.

Ansvar

Angelicca Parmone Ravn fra tager sig et hvert ansvar angående al arbejde udført i boligen / matriklen.

Angelicca Parmone Ravn kan under ingen omstændigheder drages ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Rettigheder

Angelicca Parmone Ravn har alle rettigheder til de udleverede materialer, der stilles til rådighed på kurser, indretningsforløb, foredrag og workshops. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale, der er personligt. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug eller efter aftale med Angelicca Parmone Ravn.

Angelicca Parmone Ravn – juli 2017